Přejít na obsah

KOMENDA OTEVŘELA ZREKONSTRUOVANÉ UČEBNY

Ve středu 4. prosince byly na Základní škole Komenského slavnostně otevřeny 3 zrekonstruované učebny. Konkrétně se jedná o novou učebnu chemie a informatiky. Tyto dvě učebny dostaly moderní podobu, nové moderní vybavení a díky tomu poskytnou žákům lepší zázemí při vyučování předmětů.

Chemie je nově vybavena počítači, které komunikují s řadou různorodého vybavení jako různé sondy a redukční čidla používaná při pokusech a měření.

Učebna informatiky má nově 30 počítačových stanic propojených pomocí integračního programu do jedné aplikace, pomocí které řídí vyučující práci jak jednotlivců, tak i skupin žáků včetně možností prověřování znalostí.

Poslední zrekonstruovanou učebnou je cvičná kuchyňka, která byla již značně zastaralá a technicky nevyhovující. Nově je vybavena nejen novým nábytkem, ale také moderními spotřebiči.

Náklady na vybudování nových učeben se celkově vyšplhaly přes 4 miliony korun z čehož 3 miliony korun pokryla dotace z EU prostřednictvím programu IROP. Zbývající částku si vyžádaly stavební úpravy učeben. Tuto investici škola financovala z vlastního rozpočtu.

ZŠ Komenského navštěvuje 469 žáků a je rozdělena do dvou budov. Druhý stupeň, kde byly učebny modernizovány navštěvuje 225 žáků.

IMG7551
IMG7555
IMG7558
IMG7565
IMG7571
IMG7573
IMG7641
IMG7579
IMG7585
IMG7644
IMG7589
IMG7593
IMG7596
IMG7602
IMG7604
IMG7608
IMG7625
IMG7628
IMG7631
IMG7632

news list