Přejít na obsah

NAPOSLEDY V ROCE 2019 ZASEDALO ZASTUPITELSTVO MĚSTA

V pondělí 9. prosince se uskutečnilo letošní poslední zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí. V úvodu jednání schválilo zastupitelstvo návrh na snížení počtu členů rady města z 9 na 7. Na funkcí radního před časem rezignoval Petr Strákoš a v den jednání pondělního zastupitelstva na funkci rezignoval Jan Zábrodský.

Dále zastupitelé schválili rozpočtové provizorium a to do doby než bude schválen rozpočet města na rok 2020.

V rámci schvalování obecně závazných vyhlášek pro následující rok bylo schváleno zvýšení poplatku za svoz komunálního odpadu a to z nynějších 590,- na 690,- Kč za osobu a rok. V příjmech města se tato částka projeví ve výši 9,2 milionu korun, přičemž náklady města na odpadové hospodářství jsou téměř 13 milionů korun. V této částce je také poskytovaná sleva občanům za třídění odpadu ve výši téměř 900 tisíc korun. Nárůst nákladů je způsoben vyšší cenou za uložení jedné tuny odpadu na skládce, dále zvyšující se cenou výkupu tříděného odpadu a také celkově vyšším objemem slev poskytovaných obyvatelům zapojeným do systému třídění odpadu ve městě. Potěšující je, že díky třídění se každoročně výrazně zvyšuje objem vytříděného odpadu.

Druhou upravovanou vyhláškou je Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů. S ohledem na povinnost majitelů psů od 1. ledna 2020 mít očipovaného psa bude nově z této vyhlášky vypuštěna úleva ve výši 50 % ze sazby, pokud byl pes označen mikročipem. Pokud by úleva byla zachována, platila by pro všechny očkované psy a ztratila by tak svůj smysl. Do vyšší sazby poplatku byla doplněna ulice Východní, která se nachází v katastrálním území Oldřichovice.

V rámci tříhodinového jednání dále zastupitelé schválili například členství města v destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko, Střednědobý plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb města Ústí nad Orlicí a okolí na léta 2020-2023, návrh na pořízení změny č. 1 územního plánu Ústí nad Orlicí a řadu finančních a majetkoprávních záležitostí.

Usnesení 7. zasedání zastupitelstva města naleznete v následujících dnech na našem webu.

Následující zastupitelstvo je předběžně plánováno na polovinu února 2020.

IMG8464
IMG8465
IMG8469
IMG8461
IMG8462
IMG8474
IMG8477
IMG8479

 

news list