ZAPOJILI SE DO CELOSVĚTOVÉHO PROJEKTU HODINA KÓDU

Již třetím rokem se žáci Základní školy Bratří Čapků zapojili do celosvětového projektu HODINA KÓDU, který je pojat jako úvod do informatiky a má za cíl přiblížit programování na počítači a ukázat, že každý se může naučit jeho základy. Informatika pomáhá podporovat dovednosti, logiku a tvořivost při řešení problémů.

O akci byl mezi žáky zájem. V průběhu celého dne se jich v počítačové učebně školy vystřídalo téměř 9 desítek. Měli možnost zúčastnit se šesti tematických lekcí a to programování Dance Party a Doby ledové, svět Minecraftu, výuka bruslení s Frozen a hrátky s Ozoboty. Odpoledne pak se studenty SŠ DELTA v Pardubicích zjišťovali, co všechno umí malá destička jménem Micro:bit.  

Do projektu HODINA KÓDU se každoročně zapojuje mnoho milionů lidí z více jak 180 zemí světa. Podrobné informace o tomto projektu naleznete na webu https://hourofcode.com/us/cs. Zde si také můžete kódování – programování sami vyzkoušet.

IMG8881
IMG8880
IMG8840
IMG8838
IMG8825
IMG8827
IMG8832
IMG8828
IMG8835
IMG8843
IMG8848
IMG8847
IMG8853
IMG8856
IMG8858
IMG8862
IMG8876