Přejít na obsah

POZOR NA BLOKACE MĚSTSKÝCH KARET

Z důvodu plnění legislativních a technických požadavků, musí společnost TEPVOS ze svého systému k 31. 12. 2019 vyřadit všechny Městské karty, na které nebyla po dobu 3 let od  jejich založení vložena finanční částka. Zákazníci na tuto situaci byli upozorněni v „Podmínkách využívání vstupního a odbavovacího systému Městské karty v Ústí nad Orlicí“ v bodu č. 3 je uvedeno: Platnost konta je 2 roky od posledního nabití. Pokud nebude Městská karta do 2 let nabita, dojde k jejímu zablokování. Zákazník má lhůtu ještě 1 rok na odblokování formou nabití. Po této lhůtě bude Městská karta i její konto ze systému vymazáno.

Smazání finančního zůstatku konta u neaktivních Městských karet je prováděno pravidelně vždy k 31. 12. příslušného roku.

Prosíme všechny majitele Městské karty, kteří si nejsou jisti datem posledního nabití karty, aby si tuto skutečnost ověřili na kterékoliv pokladně ve sportovištích městské společnosti TEPVOS a v Zákaznickém centru. (Krytý plavecký bazén, Sauna, Zimní stadion, Skatepark, Aquapark) Zablokované Městské karty lze znovu aktivovat vložením jakékoliv částky, minimálně 100 Kč.

Omlouváme se za způsobené komplikace, ale legislativním a technickým podmínkám se jako vydavatel musíme podřídit. Vážíme si toho, že využíváte naše služby a věříme, že nám i nadále zachováte přízeň. Podmínky využívání vstupního a odbavovacího systému Městské karty najdete na www.mestska-karta.cz. Tato informace se netýká Městských karet, které byly vydány a aktivovány pouze pro vstup do Sběrného dvora.

news list