Přejít na obsah

NÁVRH NA OMEZENÍ UŽIVÁNÍ PITNÉ VODY V KNAPOVCI A HOUŽOVCI

Zveřejňujeme návrh opatření obecné povahy:   Dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v Ústí nad Orlicí, místní části Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec.   Za účelem veřejného projednání návrhu opatření obecné povahy se v souladu s ustanovením § 15 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích stanovuje termín:   15. 06. 2015 v 10.00 hod.   se schůzkou účastníků zasedací místnosti stavebního úřadu v budově Městského úřadu Ústí nad Orlicí.   Návrh opatření obecné povahy se týká dočasného omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v Ústí nad Orlicí, místní části Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec v době od 16. 06. 2015 do 30. 06. 2015. Omezuje se užívání vody z vodovodu pro osobní potřebu, tzn. zakazuje se plnění bazénů, zalévání pozemků, mytí automobilů a doplňování vlastních zdrojů (studní a pod.) vodou z veřejného vodovodu.                             Důvodem je pokles hladiny vody ve zdrojích veřejného vodovodu v důsledku dlouhodobého sucha.   Dotčené osoby jsou oprávněny podat proti opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ve lhůtě 5-ti pracovních dnů ode dne zveřejnění návrhu, nebo na veřejném projednání uplatnit ústní připomínky.                                                                                                                Mgr. Tomáš Kopecký                                                                                               vedoucí odboru životního prostředí  
news list