Přejít na obsah

ŽIVÝ BETLÉM PŘILÁKAL STOVKY DIVÁKŮ

Druhý svátek vánoční, 26. prosince, se konal tradiční Živý betlém připravený Římskokatolickou farností Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Městem Ústí nad Orlicí a tanečním oddělením ZUŠ Jaroslava Kociana. Odpolední program začal v parku za kostelem nejen představením scénického tance dětí ze ZUŠ.

Následoval průvod do kostela Nanebevzetí Panny Marie. Za doprovodu kapely se zaplnil kostel do posledního místa. Tříkrálová scénka doprovázená vánočními písněmi vytvořila skvělou betlémskou atmosféru. V rámci programu se také konala sbírka určená na adopci na dálku.

IMG9798
IMG9794
IMG9807
IMG9804
IMG9810
IMG9816
IMG9820
IMG9834
IMG9838
IMG9847
IMG9850
IMG9857
IMG9867
IMG9876
IMG9881
IMG9889
IMG9902
IMG9908
IMG9915
IMG9931
IMG9935
IMG9938
IMG9953
IMG9951
IMG9961
IMG9973
IMG9975

 

news list