Přejít na obsah

KONÁ SE JUBILEJNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Na začátku ledna se koná jubilejní 20. Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR. Její výtěžek je určen především na podporu charitních služeb v našem regionu. Ve dnech 3. – 12. ledna se koná také v Ústí nad Orlicí, příměstských částech a obcích náležejících ústeckému farnímu obvodu. V těchto dnech se vydávají tříkráloví koledníci do ulic a přináší do našich domácností  přání štěstí, zdraví a pokoje, předají lidem drobné dárky a informace o činnosti Charity, a všem občanům nabízí možnost přispět potřebným.

V pondělí 6. ledna navštívili koledníci ústeckou radnici, kde koledovali u vedení města. Starosta Petr Hájek společně s místostarosty a tajemníkem úřadu poděkovali a přispěli do pokladničky.

Sbírka bude ukončena Tříkrálovým koncertem 12. ledna 2020, který se bude konat od 18:30 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí.

Na koncertu se představí Smíšený pěvecký sbor KOS Pedagogické školy Litomyšl a Smíšený sbor z Nového Jičína, Cecilská hudební jednota, Vox Coloris, které bude doprovázet Litomyšlský symfonický orchestr. Na koncertu zazní především „Missa Brevis“ od Jiřího Pavlici. Koncertu bude předcházet Tříkrálový průvod.

V roce 2019 se v orlickoústeckém okrese vybralo 3.078.392,- Kč.

Tříkrálová sbírka je největší celostátní dobrovolnická akce, Charita ČR je pověřena její organizací. Každá skupinka koledníků TS má u sebe zapečetěnou pokladničku se znakem Charity ČR, průkaz vedoucího skupinky, na kterém je číslo shodné s číslem pokladničky, a občanský průkaz, kterým se v případě potřeby prokazuje.

Bližší regionální informace k TS a k činnosti Oblastní charity naleznete na www.uo.charita.cz a v časopise Charitní aktuality, který budou rozdávat koledníci. Obecné informace k Tříkrálové sbírce najdete na www.trikralovasbirka.cz.

IMG9587
IMG9586
IMG9584
IMG95821
IMG9595
IMG9612
IMG9623
IMG9634
IMG9627
IMG96371
IMG96401
IMG96451
koncert

 

news list