Přejít na obsah

KONCERT ZAKONČIL TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU 2020

V neděli 12. ledna se v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí uskutečnil Tříkrálový koncert, který zakončil jubilejní 20. ročník tradiční Tříkrálové sbírky v Ústí nad Orlicí.

V našem městě každoročně pořádá sbírku Oblastní charita Ústí nad Orlicí. Opět se koledovalo ve všech částech města a do koledování se zapojilo přes 130 dětí s doprovodem.

Vyvrcholením tradičního koncertu, který se v kostele konal již potřinácté, byla mše pro orchestr, sbor a sóla MISSA BREVIS od Jiřího Pavlici v podání sborů KOS z Litomyšle a PUELLAE ET PUERI z Nového Jičína, domácí Cecilské hudební jednoty a sboru VOX COLORIS v doprovodu Litomyšlského symfonického orchestru.

Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky bude použit na sociálně terapeutické dílny, domácí hospicovou péči, pečovatelskou službu, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, občanskou poradnu, přímou pomoc lidem v nouzi a řadu dalších aktivit. Služby Oblastní charity využívají mladí i staří – lidé čelící nemocem, zdravotním potížím, samotě či chudobě.

V roce 2019 se v orlickoústeckém okrese vybralo 3.078.392,- Kč. 65% výtěžku se vrátilo do našeho regionu a využilo zejména v Charitní pečovatelské službě, dále Rodinném centru Mozaika a Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež, jejichž cílem je posílení základních funkcí rodiny, prevence problémů v rodině, sociálního vyloučení nebo pomoc při začleňování dětí do kolektivu.

Více informací ZDE: http://uo.charita.cz/ 

IMG0229
IMG0233
IMG0236
IMG0238
IMG0241
IMG0245
IMG0247
IMG02541
IMG02732
IMG02792