Přejít na obsah

POCHOD ORLICKÝM PODHŮŘÍM SE SOUBOREM JARO

39. ročník pochodu "ORLICKÝM PODHŮŘÍM" se v sobotu 6. června uskutečnil v Ústí nad Orlicí. Účastníci si mohli vybrat z několika tras pro pěší a cyklisty. Pro děti s rodiči byla tradičně připravená pěší trasa "Šmoulí stezkou". Na trase bylo připraveno několik kontrolních stanovišť s úkoly za jejichž splnění byly děti odměněny sladkostí. Všech tras se nakonec zúčastnilo 374 pěších a 67 cyklistů.   Letos se u příležitosti oslav 50 let od založení účastnili s programem v rámci pochodu členové folklórního souboru JARO. Ti připravili úkoly na kontrolních stanovištích. Cílem bylo přiblížit místní regionální lidovou kulturu občanům města Ústí nad Orlicí a okolí. Připomenout historii folklorního souboru, který po mnoho let reprezentuje město na domácích i zahraničních akcích.   Start a cíl pochodu, který pořádal Klub českých turistů Ústí nad Orlicí, byl u restaurace "U Malinů".  
news list