Přejít na obsah

PŘIPOMENULI SI VZPOURU V BOCE KOTORSKÉ

Na městském hřbitově v Ústí nad Orlicí si poslední lednovou středu připomenuli zástupci Oblastního výbor Českého svazu bojovníků za svobodu a Města Ústí nad Orlicí osobnost doktora Neklana Velebila, který je na našem hřbitově pochován.

Před 102 lety vypukla v černohorské Boce Kotorské vzpoura námořníků na lodích Rakousko-uherského námořnictva. Začala na pancéřovém křižníku Sankt Georg a v době jejího vyvrcholení se ji zúčastnilo víc než 3 000 námořníků. Díky jejímu nesoudržnému velení, nejednotnosti samotných námořníků byla během tří dnů společnou akcí zbylých hladinových lodí a německých ponorek potlačena. Právě lékař a nadporučík Neklan Velebil byl u všech rozhodujících jednání jak na straně vzbouřenců, tak na straně internovaných důstojníků v čele s kontradmirálem Alexandrem Hansou. Pro povstalce, kterým byl nakloněn, měl doktor Velebil význam jako vyjednávač s velitelstvím křižníkové flotily, ke kterému jako důstojník měl volný přístup. Právě volnost pohybu mezi internovanými důstojníky a revoltujícími námořníky sehrála důležitou roli během tří dnů vzpoury v Boce Kotorské.

V historii jejího průběhu sehrál Neklan Velebil důležitou roli a dnes máme možnost vzpomenout jeho osobnost na místě jeho posledního odpočinku v Ústí nad Orlicí.

Více informací o vzpouře v boce Kotorské naleznete ZDE https://cs.wikipedia.org/wiki/Vzpoura_v_boce_Kotorsk%C3%A9

IMG1019
IMG1000
IMG1025
IMG1010
IMG1023
IMG1018
IMG1022
IMG1029

news list