Přejít na obsah

PEDAGOGICKÁ PORADNA V REKONSTRUOVANÉ BUDOVĚ

Ve čtvrtek 30. ledna byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná budova Pedagogicko-psychologické poradny v Královehradecké ulici v Ústí nad Orlicí. Zřizovatelem tohoto školského poradenského zařízení je Pardubický kraj, který do 6 měsíců trvající kompletní rekonstrukce investoval 10 milionů korun. V rámci rekonstrukce se budova, původně postavená v roce 1899, dočkala nových interiérů včetně sociálního zázemí, rozšíření půdních prostor, nové střechy a fasády.

Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí poskytuje služby téměř 4 tisícům klientů a to na celkem 8 detašovaných pracovištích po Pardubickém kraji. Na všech pracovištích zajišťují odbornou službu psychologové a speciální pedagogové. Základním posláním je poskytovat pomoc (psychologickou, psychoterapeutickou, speciálně pedagogickou, metodickou a primární prevenci rizikového chování) dětem a žákům ve věku 3-26 let, jejich zákonným zástupcům a učitelům všech typů škol.

Podrobné informace o činnosti a službách tohoto zařízení naleznete na webu https://www.pppuo.cz.

IMG1235
IMG1233
IMG1176
IMG1185
IMG1188
IMG1199
IMG1202
IMG1209
IMG1212
IMG1215
IMG1217
IMG1218
IMG1224
IMG1227
IMG1229
IMG1232
IMG1237
IMG1239

 

news list