Přejít na obsah

PROGRAM NA PODPORU OBNOVY KULTURNÍCH PAMÁTEK 2020

Ministerstvo kultury připravuje pro rok 2020 tradiční dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“.Finanční prostředky tohoto programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny,  nejsou národními kulturními památkami a které nejsou ve vlastnictví České republiky.

Stanovená částka pro ORP Ústí nad Orlicí činí 387.000,-Kč.

Zásady pro čerpání prostředků pro tento program jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva kultury www.mkcr.cz. Žádosti se budou přijímat na odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace Městského úřadu Ústí nad Orlicí. Uzávěrka příjmu žádostí je 28. února 2020.

Bližší informace Vám poskytneme na odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace Městského úřadu Ústí nad Orlicí (Ing. Dana Kličková, tel.: 465 514 306, e-mail: klickova@muuo.cz).

news list