Přejít na obsah

PODROBNÝ PROGRAM 8. ZASTUPITELSTVA MĚSTA 17.2.2020

Uveřejňujeme podrobný program 8. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, které se bude konat dne 17.2.2020 od 15:00 hodin v Velkém sále Kulturního domu.

Program
č. Bod jednání / Předkladatel, Přizváni    
1. Zahájení a schválení programu 8. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
   
2. Připomínky k zápisu z 7. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
   
  Finanční záležitosti    
3. TAJ/1 - Odměna neuvolněného člena zastupitelstva města
Předkládá: Ing. Marcel Klement
Přizvané osoby:
   
4. TAJ/2 - Odměna člena rady města
Předkládá: Ing. Marcel Klement
Přizvané osoby:
   
5. TAJ/3 - Odměna neuvolněného místostarosty
Předkládá: Ing. Marcel Klement
Přizvané osoby:
   
6. TAJ/4 - Odměna předsedy výboru ZM nebo komise RM
Předkládá: Ing. Marcel Klement
Přizvané osoby:
   
  Rozpočet města na rok 2020
   
7. FIN/1 - Návrh rozpočtu na rok 2020
Předkládá: Ing. Petra Brejšová
Přizvané osoby:
   
  Dotace    
8. FIN/2- Dodatek ke smlouvě o poskytnutí individuální investiční finanční dotace z rozpočtu města na opravu budovy Červeného kříže
Předkládá: Ing. Petra Brejšová
Přizvané osoby:
   
9. OŠKCP/1 - Individuální dotace poskytované na významné sportovní projekty v roce 2020
Předkládá: Ing. Lucie Felgrová
Přizvané osoby:
   
  Majetkoprávní úkony    
10. MPO/1 - Kupní smlouva - p.p.č. 127/2 a p.p.č. 1280/18 v k.ú. Hylváty
Předkládá: Eva Polakovičová
Přizvané osoby:
   
11. MPO/2 - Kupní smlouva - p.p.č. 1134/8 a p.p.č. 5/4 vše v k.ú. Hylváty
Předkládá: Eva Polakovičová
Přizvané osoby:
   
12. MPO/3 - Žádost o bezúplatný převod p.p.č. 1090/3 v obci Ústí nad Orlicí a k.ú. Hylváty
Předkládá: Eva Polakovičová
Přizvané osoby:
   
13. MPO/4 - Kupní smlouva - p.p.č. 261/1 v k.ú. Hylváty
Předkládá: Eva Polakovičová
Přizvané osoby:
   
14. MPO/5 - Kupní smlouva - p.p.č. 658/2 v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí
Předkládá: Eva Polakovičová
Přizvané osoby:
   
15. MPO/6 - Kupní smlouva - Dolní Houžovec č.p. 2
Předkládá: Eva Polakovičová
Přizvané osoby:
   
16. MPO/7 - Kupní smlouva - p.p.č. 963/7 v k.ú. Knapovec
Předkládá: Eva Polakovičová
Přizvané osoby:
   
17. MPO/8 - Kupní smlouva - p.p.č. 1080/20 v k.ú. Hylváty
Předkládá: Eva Polakovičová
Přizvané osoby:
   
18. MPO/9 - Pardubický kraj - darovací smlouva
Předkládá: Eva Polakovičová
Přizvané osoby:
   
19. MPO/10 - Smlouva o smlouvě budoucí kupní - VITAL komplex s.r.o.
Předkládá: Eva Polakovičová
Přizvané osoby:
   
  Různé    
20. OŠKCP/2 - Dohoda o spolupráci na mikroprojektu "Kulturní dědictví nás spojuje"
Předkládá: Ing. Lucie Felgrová
Přizvané osoby:
   
21. OŠKCP/3 - Deklarace partnerství k mikroprojektu "Z minulosti přes přítomnost do budoucnosti"
Předkládá: Ing. Lucie Felgrová
Přizvané osoby:
   
22. OSS/1 - Aktualizace Zřizovací listiny příspěvkové organizace Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Ivana Nečekalová
Přizvané osoby:
   
23. TAJ/5 - Vyslovení souhlasu s dohodou o provedení práce
Předkládá: Ing. Marcel Klement
Přizvané osoby:
   
24. STA/1 - Návrh na delegování zástupce města na jednatele společnosti EKOLA České Libchavy s.r.o.
Předkládá: Petr Hájek
Přizvané osoby:
   
25. STA/2 - Žádost účastníků zahájeného řízení o změně stavby před jejím dokončením "Bytové domy U Letiště v Ústí nad Orlicí"
Předkládá: Petr Hájek
Přizvané osoby:
   
26. Korespondence
Předkládá: Starosta
Přílohy:
J. Severová, RSDr. Fišer - Případ falšování historické paměti
STOReAGE - Podnět k revokaci záměru prodeje pozemku v lokalitě Perla 01, č.j. 4692/2020 ze dne 4. 2. 2020
STOReAGE - Výstavní prostory města, č.j. 4693/2020 ze dne 4. 2. 2020
   
27. Zápisy
Předkládá: Starosta
Přílohy:
OV Černovír - 27. 11. 2019
OV Černovír - 7. 1. 2020
OV Knapovec - 13. 8. 2019
OV Knapovec - 18. 11. 2019
Kontrolní výbor č. 3 ze dne 11. 12. 2019
Finanční výbor č. 6 ze dne 5. 2. 2020
   
28. Závěr
Předkládá: Starosta
   
news list