Přejít na obsah

PRVNÍ ARTMÁNIE POZVALA NA KONČÍCÍ VÝSTAVU

První ArtMánie tohoto roku s názvem „Ženeme se za ženou“ se konala v Galerii pod radnicí v Ústí nad Orlicí. Výtvarné tvoření pro malé i velké bylo zaměřeno na právě probíhající výstavu „MÚZA MÚZ: ŽENA“, která je v galerii přístupná do 15. března a představuje díla, která jsou jak obsahově tak autorsky spojena s určitým příběhem, mají svou historii a jejich autory jsou malíři, kteří jsou spjati s Ústím nebo s jeho nejbližším okolím.

V rámci ArtMánie si zájemce mohli vyzkoušet techniku linorytu a koláže nebo si zahrát detektivní hru s hledáním obrazu na výstavě podle daných indicií a to vše na téma žena.

Pro rok 2020 připravilo městské muzeum v Galerii pod radnicí celkem 8 výstav s různým zaměřením. Těšit se můžete co měsíc například na Oustecký salón, práce Umprumky, architekturu našeho města, fotografie nebo ilustrace. Každá výstava bude doplněna tematickým programem pro školy a výtvarné dílny ArtMánie pro veřejnost.

Nejbližší novou výstavou „Pod radnicí“ bude tradiční Velikonoční výstava Oblastního spolku Českého červeného kříže v termínu 31. března do 3. dubna, která představí velikonoční zvyky a tradice. V dubnu se pak můžete těšit na fotografie z života v Ostravě autora Jana Pražáka „Podobenky a jiné bebechy“ a to od 9. dubna do 3. května.

IMG2918
IMG2921
IMG2924
IMG2928
IMG2923
IMG2911
IMG2940
IMG2913
IMG2916
IMG2933

news list