Přejít na obsah

VÍKENDOVÁ UZAVÍRKA NA KŘIŽOVATCE U RIETERU

Ve dnech 6. – 7. června bude uzavřena ulice Třebovská a T.G.Masaryka v místech křižovatky se silnicí I/14 (u Rieteru) z důvodu pokládky nového povrchu. Průjezd autobusu bude umožněn. Po skončení prací bude umožněn provoz ze všech směrů. Objízdná trasa po místní komunikaci Třebovská, Lanškrounská, sil. I/14 směr Ústí nad Orlicí a zpět.
news list