Přejít na obsah

JE VYHLÁŠEN NOUZOVÝ STAV NA ÚZEMÍ ČR

Vlastní URL https://www.ustinadorlici.cz/cs/udalosti/5218-uzavreni-skol-a-ruseni-akci-nad-100-lidi?prehled=0

Vláda ČR na návrh ministr vnitra schválila vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky. Nouzový stav je vyhlášen od 12. března 2020 od 14 hodin na dobu 30 dnů. 

Vláda vydala také nová mimořádná opatření. Od pátku 13. 3. od 6.00 zakázala divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující 30 osob. Dále zakázala vstup na sportoviště, do wellness zařízení, do knihovnen.

Od pátku budou muset být mezi 20.00 a 6.00 uzavřeny restaurace a další provozovny stravovacích služeb.

Další informace naleznete ZDE https://www.ustinadorlici.cz/cs/udalosti/5218-uzavreni-skol-a-ruseni-akci-nad-100-lidi?prehled=0

Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu ZDE.

Další info na https://www.mvcr.cz/.

news list