Přejít na obsah

MĚSTSKÝ ÚŘAD BEZ OMEZENÍ PROVOZU

Městský úřad Ústí nad Orlicí zůstává v provozu, všechny odbory a oddělení jsou otevřeny.

V zájmu ochrany zdraví občanů i pracovníků města však prosíme, abyste na úřad chodili jen v nutných případech a méně závažné věci odsunuli na pozdější termín, případně záležitosti, u kterých to lze, řešili telefonicky nebo prostřednictvím elektronické komunikace. Úhradu poplatků, prosíme, provádějte pokud možno bankovním převodem.

Výše uvedená opatření platí do odvolání.

Děkujeme za pochopení.
news list