Přejít na obsah

SOUHRNNÁ INFORMACE K NOUZOVÉMU STAVU

Vážení spoluobčané, v důsledku vyhlášení nouzového stavu na území České republiky Vám poskytuji souhrnnou informaci o krizových opatřeních na území města Ústí nad Orlicí:

1.   Městský úřad 

Městský úřad Ústí nad Orlicí zůstává v provozu, všechny odbory a oddělení jsou otevřeny. V zájmu ochrany zdraví občanů i pracovníků města prosíme, abyste na úřad chodili jen v nutných případech a méně závažné věci odsunuli na pozdější termín. Záležitosti, u kterých to lze, řešili telefonicky nebo prostřednictvím elektronické komunikace. Úhradu poplatků, prosíme, provádějte pokud možno bankovním převodem. Výše uvedená opatření platí do odvolání

Veškeré kontakty naleznete na webové adrese: https://www.ustinadorlici.cz/cs/urad/kontakty/telefonni-seznam

2.   Školská zařízení

  • základní školy, střední školy, ZUŠ J. Kociana, DDM DUHA (včetně lezecké stěny) jsou UZAVŘENA

  • mateřské školy – v pátek 13.3. se uskuteční porada vedení města s ředitelkami školek, v pondělí 16.3. bude rada města rozhodovat o jejich PŘÍPADNÉM UZAVŘENÍ / informace bude poskytnuta neprodleně

3.   Sportoviště ve správě společnosti TEPVOS spol. s r.o.

  • Krytý plavecký bazén je UZAVŘENÝ od 12. března od 18 hodin

  • Sauna je UZAVŘENÁ od 13. března

  • Zimní stadion UKONČIL provoz dne 12. března

4.   Městské muzeum

Muzeum je od 13. března pro veřejnost UZAVŘENO včetně badatelských návštěv.

5.   Městská knihovna

Knihovna je od pátku 13. března UZAVŘENA. Výpůjčku knih je možné prodloužit prostřednictvím vlastního čtenářského konta, či přes e-mail nebo telefonicky. Výpůjčka bude prodloužena i za běžný termín.

6.   Kulturní a společenské akce 

Jsou ZRUŠENA všechna představení pořádaná KLUBCENTREM v Roškotově divadle či v Kulturním domě. ZRUŠENY jsou i kulturní akce pořádané v MALÉ SCÉNĚ a v ZUŠ J. Kociana.

Upozorňujeme občany, že v sobotu 14. března bude UZAVŘENO INFORMAČNÍ CENTRUM v budově Městského úřadu Ústí nad Orlicí.

Ve čtvrtek 19. března se NEBUDOU konat FARMÁŘSKÉ TRHY na Mírovém náměstí.

V pátek 20. března se na Úřadu práce v Ústí nad Orlicí NEUSKUTEČNÍ Burza práce pro osoby se zdravotním postižením.

7.   Domov důchodců a Orlickoústecká nemocnice

Na základě rozhodnutí ministra zdravotnictví je od 10. března vyhlášen ZÁKAZ NÁVŠTĚV.


Vážení spoluobčané, zároveň si Vás dovoluji informovat, že v pátek 13. března proběhne koordinační jednání se starosty okolních obcí, která spadají do správního území města Ústí nad Orlicí, obce s rozšířenou působností. V rámci jednání dojde k upřesnění krizových opatření, které se vztahují zejména k distribuci a přerozdělení osobních ochranných pomůcek a prostředků dezinfekce určených pro zdravotnická zařízení a zařízení poskytujících sociální péči.

Na webových stránkách města budeme informace průběžně aktualizovat a doplňovat.

Petr Hájek, starosta města

news list