Přejít na obsah

PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÝCH ŠKOL A STACIONÁŘE

Vlastní URL https://www.ustinadorlici.cz/images/dokumenty/tiskove_zpravy/tz-160320-ms.pdf
Zobrazit v novém okně Ano

S ohledem na nepříznivý vývoj epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 bylo Radou města Ústí nad Orlicí dne 16. března 2020 rozhodnuto o

PŘERUŠENÍ PROVOZU VŠECH MATEŘSKÝCH ŠKOL

zřizovaných městem Ústí nad Orlicí,

a to s účinností od středy 18. března 2020 do odvolání.

V souvislosti s uvedeným rozhodnutím a v souladu s usnesením vlády České republiky č. 29 ze dne 15. března 2020 rozhodla rada města zajistit nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

Konkrétně se jedná o tato školská zařízení, ve kterých bude vykonávána péče ve skupinách po nejvýše 15 dětech:

MŠ Klubíčko, Dělnická 67, Ústí nad Orlicí pro děti předškolního věku od 3 do 6 let

ZŠ Bří Čapků, Bří. Čapků 1332, Ústí nad Orlicí pro děti školního věku od 6 do 10 let

O zařazení do dětské skupiny rozhoduje ředitel/ka uvedeného školského zařízení, a to na základě čestného prohlášení zákonného zástupce o splnění výše uvedeného kritéria vůči svému zaměstnavateli.

Dle aktuálního výkladu Ministerstva práce a sociálních věcí a České správy sociálního zabezpečení je zaměstnavatel v případě uzavření předškolní péče povinen omluvit nepřítomnost zákonného zástupce dítěte v práci po dobu, kdy pečuje o dítě mladší 10 let. Žádosti o ošetřovné vydává příslušná mateřská škola. 

news list