Přejít na obsah

SHRNUTÍ UDÁLOSTÍ UPLYNULÉHO TÝDNE POHLEDEM STAROSTY MĚSTA

Vážení spoluobčané,

máme za sebou hektický týden, týden plný informací, které se leckdy navzájem překrývaly a leckdy se stávaly neaktuálními pár hodin po svém zveřejnění. Hektický týden, který paradoxně téměř zastavil běžný život nejen našeho města.

Dovolte mi Vám touto cestou poděkovat za respektování a dodržování opatření vydaných vládou České republiky v souvislosti s šířením koronaviru. V první řadě děkuji všem zdravotníkům, tedy záchranné službě, praktickým lékařům, zdravotním sestrám, personálu Orlickoústecké nemocnice a lékárníkům. Dále pak domácí ošetřovatelské péči, pečovatelské službě zřizované městem, Oblastní Charitě, státní i městské policii, Hasičskému záchrannému sboru, dobrovolným hasičům z Ústí, Černovíra, Hylvát a Knapovce. Doručovatelkám České pošty a zaměstnancům všech prodejen, kteří nás i nadále a trpělivě obsluhují. Úředníkům, kteří plní běžnou agendu nezbytnou pro zachování chodu města a ostatních institucí. Pracovníkům městské společnosti Tepvos a všem dalším, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí svojí prací na zajištění veřejné služby. V neposlední řadě děkuji všem šičkám, studentům a ostatním, kteří se okamžitě zapojili do dobrovolnické činnosti a pomáhají nám se samovýrobou roušek a s jejich roznáškou. Nejen za tuto činnost, ale zejména pak za zajištění nákupů seniorům zvlášť děkuji a vyzdvihuji přínos Oblastního spolku Českého červeného kříže a obchodního družstva Konzum. Poděkování si samozřejmě zaslouží také městská knihovna za zajištění roznášky knih a městské muzeum za facebookové víkendové kvízy.    

Vážení spoluobčané, média a sociální sítě mají již řadu let značný vliv a leckdy ovlivňují naše mínění a rozhodování. V současné situaci platí tato skutečnost dvojnásobně. Jsme zahlceni zprávami a informacemi a lehce můžeme propadnout pesimismu, chmurné náladě, jisté beznaději. A protože dobrých zpráv není nikdy dost, měli bychom mít všichni snahu šířit do svého okolí jen pozitivní náladu.

Sociální sítě jsou dnes také zahlceny prezentací politiků, kteří jsou takříkajíc všude a u všeho. Lehce se pak podléhá představě, že neviditelný politik vlastně nic nedělal. S tímto názorem jsme se setkali také my, když jsme před týdnem obdrželi „knížecí rady“ jak a co máme dělat. Zároveň nám byl přeposlán dotaz: „Máme ještě starostu?? A co dělá?? Čeká, co mu řekne Babiš s Netolickým?? Proč nekoná?? Proč nezavře úřad, proč nezavře zákaznické centrum Tepvosu, proč nezavře mateřské školky??? Co dělá rada?? Co dělá zastupitelstvo? Jsme ve válce, kde je můj vůdce??“ Na všechny otázky lze napsat jasnou a pádnou odpověď, na některé bylo odpovězeno. Podstatné ovšem je, že odpovídat na podobné rady a dotazy bere energii a čas. Osobně se snažím udržet si od těchto rádců odstup. Každý hodnotí současnou situaci dle svého názoru, profese, životní zkušenosti a zdroje informací. Většinou bez znalosti všech souvislostí, které naopak musí vyhodnocovat ti, kterým přísluší rozhodovat.

Cílem vedení města nebylo a nadále ani není zviditelňovat se osobně víc než je třeba. Od samého začátku je snahou poskytovat všechny důležité informace jednak na webu města, dále pak prostřednictvím hlášení městského rozhlasu, na Facebooku a pomocí aplikace Mobilní Rozhlas. Vše podstatné je neustále aktualizováno. Komu chybí naše mediální prezentace, tomu nyní představuji pracovní skupinu krizového řízení, která byla na radnici vytvořena ihned po vyhlášení nouzového stavu. Pracujeme ve složení starosta, místostarostové Jiří Preclík a Pavel Svatoš areferent krizového řízení Josef Nykodým. Místostarostu Matouše Pořického šetříme jako aktivní zálohu. Naší nezbytnou pravou i levou rukou je Lukáš Prokeš, který je nejen spojkou v terénu, na úřadě a mezi našimi organizacemi, ale také zajišťuje prezentaci informací na webové a facebookové stránce města a namlouvá hlášení městského rozhlasu. Lukáš naplňuje profesi runnera, tedy běží tam, kam je potřeba. Dostává a plní všechny pomocné práce a úkoly.

Josef Nykodým je z titulu své pracovní pozice ve spojení s Krizovým řízením Pardubického kraje, předává informace starostům patnácti obcí v rámci území ORP Ústí nad Orlicí. Jeho prioritním úkolem byla, a nadále i zůstává, příprava a zajištění distribuce ochranných prostředků mezi zdravotníky, do obcí v rámci spádové území našeho ORP a následně i mezi obyvatele. Pavel Svatoš zajistil prvotní nákupy a distribuci dezinfekčních prostředků pro organizace města, koordinuje komunikaci s vedením základních a mateřských škol a podílí se na koordinaci samovýroby roušek na školách a školkách. Jiří Preclík opatřil ochranné pomůcky pro městskou policii, zajistil a zorganizoval nákupy seniorům. Výrazně se podílí na distribuci roušek získaných od dárců a koordinuje činnost dobrovolníků. Vydatnou pomoc mu poskytuje Oblastní sdružení Českého červeného kříže, pod vedením Martina Hodovala. Jirka zároveň v rámci krizového řízení koordinuje činnost městské policie. Řízení a koordinace celé skupiny krizového řízení přísluší starostovi. Zároveň jsem v kontaktu s hejtmanem Pardubického krajem, s Policií ČR, Hasičským záchranným sborem, se starosty okolních obcí, s vedením Orlickoústecké nemocnice. Řídím činnost Bezpečnostní rady města s rozšířenou působností a monitoruji informace, které přicházejí z vlády, ministerstev, kraje a krajského operačního a informačního střediska. Připravuji nezbytné podklady a návrhy, na základě kterých rada města rozhoduje o všech opatřeních, které souvisí s vyhlášeným nouzovým stavem. Současně informuji zastupitelstvo města o učiněných krocích.

Vážení spoluobčané, všichni procházíme zkouškou, na kterou jsme se nemohli připravit. Zkouškou, která prověřuje naše charaktery a vzájemné vztahy. Priority a krátkodobé cíle se během několika málo dnů zásadně změnily. Z osobní zkušenosti a ze získaných informací vím, že v našem městě žijí dobří lidé, kteří neváhají nabídnout svoji pomoc. Tato skutečnost je v danou chvíli nejcennějším zjištěním. Jsem přesvědčen, že heslo dnešních dní „Společně to zvládneme“, platí bezezbytku také v Ústí nad Orlicí.  

Petr Hájek, starosta města

22. března 2020

 

news list