Přejít na obsah

SBĚRNÝ DVŮR OTEVŘEN 7. 4. 2020 OD 14 HODIN!

Vážení obyvatelé, na základě rozšířeného nařízení vlády ČR, otevíráme Sběrný dvůr v úterý 7. 4. 2020 od 14 hodin do 18 hodin. Prosíme dodržujte níže uvedené provozní opatření.

 

Dočasná provozní opatření NA SBĚRNÉM DVOŘE (SD)

 1. Do areálu SD má zakázán vstup kdokoli, kdo:
 • je v karanténě,
 • zaznamenal příznaky podobné COVID19 (tj. kašel, dušnost, horečka apod.),
 • se setkal s osobou, u které se projevily příznaky podobné COVID19, 
 • v posledních 14 dnech se vrátil z rizikových oblastí stanovených ministerstvem zdravotnictví. 
 • 2. Pro vstup osob do areálu SD platí povinnost:
 • mít zakrytá ústa a nos rouškou nebo jinou ochranou pomůckou,
 • použít ochranné rukavice (vlastní nebo jsou k dispozici jednorázové),
 • z hygienických důvodů používat vlastní nářadí (lopata, koště, vidle apod.),
 • při kontaktu s ostatními osobami zachovávat odstup nejméně 2 metry,
 • vstoupit do areálu SD pouze na základě pokynu obsluhy SD,
 • řídit se pokyny obsluhy SD.
 • Ve SD nebude možné ukládat placené odpady (stavební a demoliční odpad, stavebních materiálů obsahující azbest).

Ostatní podmínky provozu i otevírací doba SD zůstávají v platnosti.

Veškerá výše uvedená opatření platí do odvolání.

Tímto rozhodnutím se snažíme vyjít vstříc občanům, kteří nemají jinou možnost prozatímního uskladnění odpadů. Zároveň vyzýváme občany, aby využívaly služeb Sběrného dvora jen v nejnutnějších případech a zbytečně nevystavovaly riziku jak naše zaměstnance, tak i ostatní spoluobčany.

https://tepvos.cz/sberny-dvur-otevren-dnes-od-14-hodin/

news list