Přejít na obsah

SHRNUTÍ UDÁLOSTÍ POHLEDEM STAROSTY MĚSTA - 6.4.2020

Vážení spoluobčané,

včerejší Květná neděle přiblížila velikonoční svátky, které budou letos bohužel jiné než kdykoliv předtím. Prodloužení nouzového stavu a omezení volného pohybu osob neumožní vzájemné návštěvy a ani koledníci nebudou moci vyrazit do ulic. Přesto budou Velikonoce o vzkříšení, naději a o životě. A letos víc než kdykoliv předtím.

Za vedení města Ústí nad Orlicí opětovně děkuji všem za dodržování vydaných nařízení a doporučení. Díky Vašemu přístupu a ohleduplnosti nemusíme z pohledu krizového řízení řešit v našem městě žádné složité situace. O všech důležitých opatřeních průběžně informujeme zejména na webových stránkách města a prostřednictvím Facebooku. Jsme neustále ve spojení se skupinou krizového řízení Pardubického kraje, s představiteli Orlickoústecké nemocnice a s vybranými ředitelkami našich příspěvkových organizací, zejména pak s ředitelkou domova důchodců a Centra sociální péče. Naše velké poděkování si zaslouží všichni z tzv. první linie, tedy obecně zdravotníci, lékaři, sestry a personál pracující v sociálních službách. Právě péče o seniory je v těchto dnech velice důležitá a o to víc náročná. Opětovně děkuji městské policii, hasičům, zaměstnancům všech prodejen, poštovním doručovatelkám, zaměstnancům Tepvosu a dobrovolníkům. Děkuji Českému červenému kříži za jeho nezištnou pomoc. Z pohledu veřejnosti se může jevit činnost červeného kříže jako málo viditelná, ale v uplynulých týdnech byla a nadále je, pro naše město nejzásadnější pomocí. Ve vedení města vnímáme, že také v Ústí nad Orlicí se zdvihla ohromná vlna sounáležitosti a vzájemné pomoci. Proto naše poděkování opravdu patří všem, bez ohledu na uvedené profese či činnosti.

Vážení spoluobčané, dovolte mi pár informací, které přímo souvisí se současnou situací. Vedení města se v uplynulých dnech zabývalo úpravou městského rozpočtu. Připravujeme se na situaci, kdy plánované příjmy nedosáhnou díky zpomalení ekonomiky očekávané výše. V tuto chvíli jsme snížili předpokládané výdaje o téměř 17 milionu. Při započítání rezervy, která při schvalování rozpočtu činila více jak 9 milionu, jsme vytvořili finanční rezervu města ve výši 26 milionu korun. Nutno podoktnout, že uvedené úpravy rozpočtu neobsahují škrty ve stavebních investicích. Navrhované snížení výdajů se také netýká dotací, které město poskytuje sportovním oddílům, spolkům a neziskovým službám. Rada města podporuje všechny sportovní, kulturní a sociální akce a projekty. Činnost v této oblasti se přes omezení úplně nezastavila a víme, že bude snaha neprodleně navázat na započaté aktivity. Samozřejmě akce, které se z důvodu nouzového stavu neuskuteční, nebudou finančně podpořeny. Již jsme Vás informovali, že jako první z kulturního kalendáře vypadla Kocianova houslová soutěže a hudební festival Kocianovo Ústí, ze sportovního pak mezinárodní závody do vrchu Ústecká 21. Obě akce se měly konat již v květnu. Rada města se dnes shodla na zrušení akce Město v pohybu 2020. Na městských slavnostech se výrazně finančně podílí místní podnikatelé, kteří nyní řeší vážné starosti. Zároveň by nebylo možné uskutečnit dopolední sportovní část, neboť školáci budou dohánět učivo. Snížení nákladů se tak výrazně týká provozních výdajů úřadu a příspěvkových organizací. Dochází k pozastavení nebo omezení plánovaných nákupů a činností, které byly vyhodnoceny jako zbytné. Přehodnoceny byly také mzdové výdaje zaměstnanců úřadu. Úpravy v rozpočtu nejsou konečné a návrh vedení města bude předložen zastupitelstvu k další diskusi a případným úpravám.

Snahou vedení města není v současné chvíli tlumit stavební investice. Proto nebyla pozastavena výstavba domu dětí a mládeže v areálu bývalé Perly, kde nyní probíhají práce související se založením stavby, betonáží základové desky a suterénu objektu. V areálu Perly se nadále realizuje výstavba technické infrastruktury. Dnes byly schváleny příslušné smlouvy na opravu chodníku v ul. Královéhradecká ve výši 360 tisíc korun a opravu cest v Černovíře za 1,2 milionu korun. Schválena byla smlouva na celkovou rekonstrukci ulice Družstevní, zde výdaje představují 8 milionu korun. Všechny uvedené zakázky budou realizovat místní, ústecké firmy. Rada města se také zabývala podporou podnikatelů, kteří svoji živnost provozují v nebytových prostorech ve vlastnictví města. Téměř všichni se obrátili na vedení města s požadavkem odpuštění nájemného po dobu nouzového stavu a případně i o další období. V současné chvíli jsme podnikatelům umožnili odložit platbu nájemného za měsíce březen až červen se splátkou do 30.6.2021. Odložené platby nebudou zatíženy úrokem z prodlení. Situaci dále řešíme tak, aby naše rozhodnutí bylo v souladu s právní legislativou a nenavodilo nerovné podnikatelské prostředí. Zároveň jsme připraveni řešit individuální případy, které se mohou týkat splátek nájemného v městských bytech a přímo souvisí se současným nouzovým stavem.

Vážení spoluobčané, o dalších rozhodnutích Vás budeme samozřejmě informovat. Dovolte mi touto cestou poslat Vám pozitivní energii, kterou všichni potřebujeme. Přeji Vám ze srdce radostné Velikonoce, které jsou svátky jara a naděje. Přeji Vám vše dobré a hlavně zdraví.

Petr Hájek, starosta města    

news list