Přejít na obsah

VÝDEJ NÁDOB NA BIOODPAD 24. - 25. DUBNA 2020

Upozorňujeme, že v pátek 24. 4. 2020 od 14:00 do 18:00 a v sobotu 25.4.2020 od 8:00 do 12:00 budou vydávány nádoby na bioodpad opět na Sběrném dvoře (Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí), na základě jednoduché zápůjční smlouvy sepsané na místě. Nádoby budou zapůjčovány na dobu neurčitou a bezplatně. Rozměry nádoby: výška 100 cm, šířka 58 cm, hloubka 75 cm. Každá nádoba má své evidenční číslo. K převzetí si prosím vezměte průkaz totožnosti. Protože stále trvá vyhlášený stav nouze, upozorňujeme že je třeba při vyzvednutí nádoby dodržovat nařízená bezpečnostní opatření.

news list