Přejít na obsah

POZVÁNKA NA 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Zveme na 9. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, které se uskuteční v pondělí 11. května 2020 od 15:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu v Ústí nad Orlicí, Smetanova č. p. 510.

Navržený program:

1.      Informace krizového řízení

2.      Majetkoprávní úkony

3.      Finanční záležitosti

4.      Dotace z rozpočtu města

5.      Různé

Podrobný program bude před jednáním uveřejněn na webu města.

news list