Přejít na obsah

OTEVÍRÁME VYBRANÁ SPORTOVIŠTĚ VE MĚSTĚ

Vážení návštěvníci sportovišť v našem městě. Na základě rozhodnutí, kterými vláda ČR uvolňuje karanténní opatření, můžeme postupně obnovit za zpřísněných podmínek provoz na vybraných sportovištích.


PŘÍTOMNOST NA SPORTOVIŠTÍCH JE MOŽNÁ ZA DODRŽENÍ NÍŽE UVEDENÝCH PODMÍNEK:

  • nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,
  • společně sportuje nejvýše deset osob, s výjimkou členů domácnosti, a při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,
  • nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání WC
  • provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou a dezinfekce použitého vybavení, kterého se běžně ruce dotýkají

Více informací ZDE - https://koronavirus.mzcr.cz/pozadavky-na-sportovani-na-verejnosti


Přehled provozu sportovišť:

KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN

Krytý plavecký bazén Ústí nad Orlicí zůstává uzavřen. Vnitřních bazénů se současná uvolnění netýkají a musí být i nadále uzavřeny. Platnost zakoupených dárkových poukazů bude vzhledem k přerušení provozu sportovních a rekreačních středisek prodlužována. Konkrétní informace budeme publikovat po obnovení provozu na našem webu www.bazenusti.cz

SPORTOVNÍ CENTRUM RIO

Sportovní centrum RIO zůstává uzavřeno. Aktuálně platná protiepidemiologická opatření nařízená vládou ČR nám neumožňují plnohodnotně zajistit provoz Sportovního centra RIO a proto zůstane prozatím uzavřené. Provozní a prostorové uspořádání, které by bylo nutné realizovat z důvodu dodržení nařízených odstupových vzdáleností, by vedlo k radikálnímu snížení počtu účastníků cvičení a k velmi obtížnému vedení kurzu ze strany instruktora.

SAUNA

Sauna Ústí nad Orlicí zůstává uzavřena. Provozu saun se současná uvolnění netýkají a musí být i nadále uzavřeny. Thajské masáže budou zahájeny v termínu 17. 5. 2020. Termíny na thajské masáže budou v nejbližších dnech upřesněny ZDE. Zákazníci, kteří již měli sjednaný termín na masáž, budou kontaktováni přednostně obsluhou.

Platnost zakoupených dárkových poukazů bude vzhledem k přerušení provozu sportovních a rekreačních středisek prodlužována. Konkrétní informace budeme publikovat po obnovení provozu na našem webu www.bazenusti.cz

ZIMNÍ STADION

Letní provoz Zimního stadionu v Ústí nad Orlicí bude zahájen dne 4. 5. 2020 za výše uvedených podmínek. Plocha stadionu je pokryta umělým povrchem, vhodným k provozování in-line hokeje, florbalu nebo bandy hokeje. Pro zajištění pronájmu je nezbytná předchozí rezervace na tel.: 734 353 473. Obsazenost stadionu mohou návštěvníci zkontrolovat v Kalendáři využití.

Využití společných šaten, umýváren a sprch nebude možné. WC bude k dispozici za zvýšených hygienických opatření. Zapůjčení rozlišovacích dresů není z hygienických důvodů možné.

SKATEPARK

Provoz Skateparku Ústí nad Orlicí bude zahájen 11. 5. 2020 za výše uvedených podmínek. Prosíme o dodržování odstupů nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti. WC bude k dispozici za zvýšených hygienických opatření.

HŘIŠTĚ PRO VŠECHNY A MINIGOLF

Sportoviště Hřiště pro všechny a Minigolfu zahájí provoz 11. 5. 2020. Z důvodu zajištění obsluhy je pro vstup na sportoviště nutná předchozí rezervace od 8:00 – 14:00 hod. na tel.: 777 773 355 nebo v rezervačním systému. Společně může sportovat nejvýše sto osob. Prosíme o dodržování odstupů nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti. WC bude k dispozici za zvýšených hygienických opatření.

AQUAPARK

Plánovaný termín otevření Letního Aquaparku Ústí nad Orlicí je s ohledem na současná karanténní opatření 8. 6. 2020. Podmínky provozu budou před otevřením areálu upřesněny.


Na všech sportovištích budou návštěvníkům k dispozici v rámci zvýšených hygienických opatření dávkovače s dezinfekcí.

Předem děkujeme návštěvníkům, že dodržování stanovených podmínek provozu.

I nadále budeme reagovat na aktuální situaci a přizpůsobovat další postup pravidlům stanoveným vládou.

Z tohoto důvodu sledujte web bazenusti.cz, tepvos.cz a Facebook, kde budou aktuální informace zveřejňovány.

news list