Přejít na obsah

PROMINUTÍ MÍSTNÍHO POPLATKU PROVOZOVATELŮM PŘEDZAHRÁDEK

Poplatníkům místního poplatku za užívání veřejného prostranství v Ústí nad Orlicí se v roce 2020 promíjí poplatek za umístění dočasných staveb a prodejních zařízení pro poskytování hostinských služeb a občerstvení.

Městský úřad Ústí nad Orlicí rozhodl o prominutí poplatku dne 05.05.2020, toto rozhodnutí nabyde právní moci dne 21.05.2020 a povinnost hradit poplatek se promíjí do konce  října letošního roku.

Důvodem k prominutí poplatku je mimořádná událost, za kterou správce daně považuje ekonomické důsledky vládních opatření vedoucích k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2, které budou mít vliv na hospodaření poplatníků místního poplatku za užívání veřejného prostranství v letošním roce.

ZDE ke stažení - ROZHODNUTÍ o prominutí místního poplatku z důvodu mimořádné události

news list