Přejít na obsah

PODROBNÝ PROGRAM 9. ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Uveřejňujeme podrobný program na 9. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, které se bude konat dne 11.5.2020 od 15:00 hodin ve Velkém sále Kulturního domu.
Program
č. Bod jednání / Předkladatel, Přizváni    
1. Zahájení a schválení programu 9. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
   
2. Připomínky k zápisu z 8. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
   
  Informace krizového řízení    
3. STA/1 - Informace krizového řízení
Předkládá: Petr Hájek
Přizvané osoby:
   
  Majetkoprávní úkony    
4. MPO/1 - Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku a o zřízení věcného práva - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Předkládá: Bc. Jana Kolomá
Přizvané osoby:
   
5. MPO/2 - Záměr prodeje p.p.č. 2062/6 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Bc. Jana Kolomá
Přizvané osoby:
   
6. MPO/3 - Záměr prodeje části p.p.č. 423/3 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Bc. Jana Kolomá
Přizvané osoby:
   
7. MPO/4 - Kupní smlouva - FRIMER s.r.o.
Předkládá: Bc. Jana Kolomá
Přizvané osoby:
   
8. MPO/5 - Záměr prodeje p.p.č. 1168/2 v k. ú. Hylváty
Předkládá: Bc. Jana Kolomá
Přizvané osoby:
   
9. MPO/6 - Kupní smlouva - prodej části pozemku p.p.č. 667/66 v k. ú. Černovír u Ústí nad Orlicí
Předkládá: Bc. Jana Kolomá
Přizvané osoby:
   
10. MPO/7 - Smlouva o smlouvě budoucí kupní - prodej části pozemku p.p.č. 619/19 v k. ú. Dolní Houžovec
Předkládá: Bc. Jana Kolomá
Přizvané osoby:
   
11. MPO/8 - Záměr prodeje p.p.č. 414/1 v k. ú. Dolní Houžovec
Předkládá: Bc. Jana Kolomá
Přizvané osoby:
   
12. MPO/9 - Záměr prodeje části p.p.č. 1061/4 a p.p.č. 1061/5 vše v k. ú. Knapovec
Předkládá: Bc. Jana Kolomá
Přizvané osoby:
   
13. MPO/10 - Záměr prodeje p.p.č. 185/1 v k. ú. Černovír u Ústí nad Orlicí
Předkládá: Bc. Jana Kolomá
Přizvané osoby:
   
14. MPO/11 - Záměr prodeje p.p.č. 15 a p.p.č. 20 vše v k. ú. Horní Houžovec
Předkládá: Bc. Jana Kolomá
Přizvané osoby:
   
  Finanční záležitosti    
15. FIN/1 - Vyřazení pohledávky z účetní evidence
Předkládá: Ing. Petra Brejšová
Přizvané osoby:
   
16. FIN/2 - Návrh na schválení Zásad tvorby a úprav rozpočtu města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Ing. Petra Brejšová
Přizvané osoby:
   
17. FIN/3 - Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Předkládá: Ing. Petra Brejšová
Přizvané osoby:
   
18. FIN/4 - Doporučení zastupitelstvu přijmout rozpočtová opatření
Předkládá: Ing. Petra Brejšová
Přizvané osoby:
   
19. FIN/5 - Dodatky ke smlouvám o úvěrech s ČSOB
Předkládá: Ing. Petra Brejšová
Přizvané osoby:
   
20. FIN/6 - Zvýšení rezervy města v reakci na očekávaný propad daňových příjmů
Předkládá: Ing. Petra Brejšová
Přizvané osoby:
   
  Dotace z rozpočtu města    
21. OSS/1 - Dotace z rozpočtu města v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví
Předkládá: Mgr. Ivana Nečekalová
Přizvané osoby:
   
22. OSS/2 - Individuální dotace z rozpočtu města v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví
Předkládá: Mgr. Ivana Nečekalová
Přizvané osoby:
   
23. SMM/1 - Mimořádná dotace pro TEPVOS na krytí ztráty sportovišť v roce 2019, schválení rozpočtového opatření
Předkládá: Ing. Jiří Hruška
Přizvané osoby:
   
24. OŠKCP/1 - Návrh na rozdělení dotací z programu Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2020
Předkládá: Ing. Lucie Felgrová
Přizvané osoby:
   
25. OŠKCP/2 - Návrh na rozdělení dotací z dotačního programu Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2020
Předkládá: Ing. Lucie Felgrová
Přizvané osoby:
   
26. OŠKCP/3 - Program regenerace MPZ na rok 2020 - dotace z ministerstva kultury a finanční podíly
Předkládá: Ing. Lucie Felgrová
Přizvané osoby:
   
27. OŠKCP/4 - Informace o zpětvzetí žádostí o poskytnutí individuálních finančních dotací z rozpočtu města Ústí nad Orlicí pro rok 2020
Předkládá: Ing. Lucie Felgrová
Přizvané osoby:
   
  Různé    
28. OŠKCP/5 - Schválení zařazení města Ústí nad Orlicí do území působnosti MAS ORLICKO na období 2021-2027
Předkládá: Ing. Lucie Felgrová
Přizvané osoby:
   
29. SMM/2 - Ústeckoorlické bytové družstvo
Předkládá: Ing. Jiří Hruška
Přizvané osoby:
   
30. SMM/3 - Převod členských podílů v bytovém družstvu vztahujících se k družstevním bytům
Předkládá: Ing. Jiří Hruška
Přizvané osoby:
   
31. TAJ/1 - Informace tajemníka MěÚ o stavu plnění přijatých usnesení ZM za časové období prosinec 2019 až únor 2020
Předkládá: Ing. Marcel Klement
Přizvané osoby:
   
32. Korespondence
Předkládá: Starosta
Přílohy:
Oustecké nádraží s.r.o. - Informace
STOReAGE - Reakce na podání, č.j. 7758/2020 ze dne 2. 3. 2020
STOReAGE - Odpověď P. Hájek, č.j. 7758/2020 ze dne 1. 4. 2020
STOReAGE - Odpověď J. Fikejz, č.j. 13983/2020 ze dne 4. 5. 2020
STOReAGE - Námitka proti podanému záměru pronájmu, č.j. 13987/2020 ze dne 4. 5. 2020
   
33. Zápisy
Předkládá: Starosta
Přílohy:
OV Kerhartice - 27. 1. 2020
OV Kerhartice - 2. 3. 2020
   
34. Závěr
Předkládá: Starosta
   
news list