Přejít na obsah

PODEVÁTÉ ZASEDALO ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Za zvýšených hygienických a preventivních opatření se v pondělí 11. května uskutečnilo 9. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí. Nejen na zastupitele, ale také na přítomnou veřejnost čekala při vstupu dezinfekce, dvoumetrové rozestupy a hygienické pokyny. Samotné jednání pak probíhalo v upravené podobě zasedacího pořádku.

Zasedání bylo zahájeno informací o činnosti pracovní skupiny krizového řízení města Ústí nad Orlicí během nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s koronavirovou pandemií.

Následovaly majetkoprávní úkony předkládány novou vedoucí majetkoprávního odboru Janou Kolomou. Dále byly na programu jednání finanční záležitosti včetně informace týkající se snížení plánovaných výdajů města a posílení finanční rezervy v reakci na vládní opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19, která budou mít dopad na ekonomiku ČR a zároveň také na výběr daní, jejichž je město příjemcem. Finanční rezerva města po přijatých úsporných opatřeních je více jak 21 milionů korun. K těmto krokům bylo přistoupeno, aby rezerva města byla připravena na očekávaný propad daňových i nedaňových příjmů a zároveň došlo k co nejmenšímu snížení plánovaných investic.

Na programu dále bylo schvalování dotací z rozpočtu města v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví včetně dotace pro Nadační fond "S námi je tu lépe!" Orlickoústecké nemocnice na dva nové projekty. A dále dotace na podporu sportovní činnosti, sportovišť a další.

Starosta města ukončil jednání po 2,5 hodinách. Následující zasedání je plánováno již na 22. června 2020.

Přehled schválených usnesení a záznam z jednání naleznete v nejbližších dnech na našem webu.

IMG3736
IMG3707
IMG3709
IMG3717
IMG3712
IMG3718
IMG3729
IMG3723
IMG3734
IMG3706

news list