Přejít na obsah

SPLATNOST MÍSTNÍCH POPLATKŮ KE KONCI KVĚTNA

Finanční odbor Městského úřadu Ústí nad Orlicí upozorňuje občany města na blížícím termín splatnosti místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a místního poplatku ze psů. Termín splatnosti obou místních poplatků je 31.05.2020.

Bližší informace poskytne p. Iva Doležalová e-mail dolezalova@muuo.cz a p. Jana Řeháková , e-mail rehakova@muuo.cz, telefon 465 514 273.

news list