Přejít na obsah

STAVBA NOVÉHO DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE POKRAČUJE

Od listopadu 2019 probíhá v areálu bývalé textilní továrny PERLA 01, v centru našeho města, stavba nového Domu dětí a mládeže.

Novostavba zahrnuje kromě učeben a zázemí domu dětí a mládeže také sportovní plochu s velkým množstvím sportovního vybavení včetně vnitřní i vnější horolezecké stěny. V obou nadzemních podlažích se budou nacházet výukové a zájmové klubovny, jako například taneční sál a keramická dílna. Objekt bude částečně podsklepen s tím, že je zde místo pro hudební zkušebnu a technické zázemí. Podzemní podlaží bude kromě vnitřních komunikací přístupné také z terénu, konkrétně ze snížené úrovně na západní straně objektu, kde bude situován amfiteátr, jehož součástí bude venkovní, 19 metrů vysoká horolezecká stěna.

Objekt stavebně zajišťuje hlubinná pilotáž s celkem 63 piloty v průměrné délce 5 m, nejdelší piloty dosahovaly hloubky až 9 m. Začátkem března byla dokončena štětová ocelová stěna, která se realizovala jako pažení pro odtěžení stavební jámy. V druhé polovině března byla stavební jáma vytěžena a provedeny podsypy a podkladové betony. Následovalo armování železobetonové základové konstrukce 1. podzemního podlaží včetně betonáže.

V současné době se dokončují monolitické železobetonové stropní konstrukce 1. PP. Dále probíhá zásyp a hutnění prostoru mezi stavbou a stěnou ze štětovnic a vytahování štětovnic. Současně byla zahájena příprava pro provádění podkladních konstrukcí podlahy 1. NP, příprava pro návoz PREFA konstrukcí a příprava na montáž.

V souvislosti s výstavbou nového domu dětí a mládeže zahájila v druhé polovině ledna 2020 společnost TEPVOS spol. s r.o. stavbu kanalizace a vodovodu.

Panoramatický pohled z ptačí perstektivy ZDE: https://www.ustinadorlici.cz/images/vr/ddm_nemocnice-170520/ddm-out-1.html 

a ZDE: https://www.ustinadorlici.cz/images/vr/ddm-020520/perla-3.html

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

news list