Přejít na obsah

NÁDOBY NA BIOODPAD - POSLEDNÍ TERMÍNY JARNÍCH VÝDEJŮ

Termíny k zapůjčení bionádoby jaro 2020: Nádoby se budou zapůjčovat opět na Sběrném dvoře (Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí), na základě jednoduché zápůjční smlouvy sepsané na místě (jsou v majetku města). Nádoby budou zapůjčovány na dobu neurčitou a bezplatně. Rozměry nádoby: výška 100 cm, šířka 58 cm, hloubka 75 cm. Každá nádoba má své evidenční číslo. K převzetí si prosím vezměte průkaz totožnosti.

TERMÍNY: úterý 26. 5., čtvrtek 28. 5., úterý 2. 6., čtvrtek 4. 6. 2020 od 14:00 do 18:00.

Domácnosti je možné zapůjčit k využití i DALŠÍ bionádobu, bude-li využívána.

news list