Přejít na obsah

POZVÁNKA NA 10. ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Zveme Vás na 10. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, které se uskuteční v pondělí 22.června 2020 od 15:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu v Ústí nad Orlicí, Smetanova č. p. 510.

Navržený program:

1.      Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu města za rok 2019

2.      Finanční záležitosti

3.      Majetkoprávní úkony

4.      Udělení ocenění Cena města a čestné občanství

5.      Dotace z rozpočtu města

6.      Změna dopravního značení sídliště Štěpnice

7.      Různé

news list