Přejít na obsah

NOC KOSTELŮ JIŽ ZÍTRA!!

Již zítra se můžete těšit na 12. ročník akce "NOC KOSTELŮ", který bude díky specifické situaci odlišný od předchozích let. Bude komornější, s užší programovou nabídkou než bylo zvykem, i přesto ale zajímavý.

Netradiční nabídkou bude živý přenos pro televizi Noe z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí. Během programu bude možnost zapalovat svíčky v přilehlém parku a vzpomenout na všechny, kdo podlehli letošní pandemii nebo poděkovat všem, kteří v této krizi pomáhají.

Program v Ústeckém kostele a přilehlém parku bude probíhat v čase od 18.30 do 22 hodin. Vystoupat na věž a příležitost vidět ruční zvonění nabízíme od 18.30 do 20 hodin.

Po mši svaté, která začíná v 19 hodin, naváže možnost volné prohlídky kostela s ukázkou liturgických rouch a nádob, také připravujeme program pro děti.  Během večera můžete na vyznačených místech zapálit svíce jako připomínku a modlitbu za své blízké i za ukončení pandemie.

V čase od 20 do 21.30 bude také otevřena Útěchová kaple s možností prohlídky a ztišení. 

Malé občerstvení nabídne i „cukrárna“ v podloubí děkanství od 19.30 do 22 hodin.

Od půl deváté večer zveme do kostela na koncert varhanní hudby a Cecilské hudební jednoty.

V čase 21- 21.30 probíhá přímý přenos programu do TV Noe z kostela a parku, kde u Meditační kaple bude ve 21.15 připomínka 100. výročí narození dvou osobností: papeže Jana Pavla II. a biskupa Karla Otčenáška. Kolem 21.30 společně večer zakončíme.

noc kostelu 2020ODKAZ

https://farnostuo.cz/download/NK-2020-UO.pdf

news list