Přejít na obsah

OHLÉDNUTÍ ZA 12. NOCÍ KOSTELŮ

V pátek 12. června se kostel Nanebevzetí Panny Marie farnosti v Ústí nad Orlicí zapojil do celonárodní akce NOC KOSTELŮ, které se letos účastnilo více jak 1100 kostelů po celé republice.

Na programu večera byly prohlídky kostela včetně věže a přilehlého parku. Na příchozí čekala také farní cukrárna s posezením v parku a navštívit jste mohli také Meditační kapli sv. Jana Pavla II. a útěchovou kapli u kostela.

Večer doplnil dále varhanní koncert a zpěv Cecilské hudební jednoty.

Návštěvníkům nemohlo také uniknout lešení postavené na celém průčelí kostela. V průběhu následujících 3 let zde bude probíhat celková oprava fasády a kamenných prvků kostela s celkovým rozpočtem 6 milionů korun. Práce budou dokončeny v roce 2022.

IMG4674
IMG4681
IMG4683
IMG4688
IMG4694
IMG4702
IMG4704
IMG4710
IMG4713
IMG4718
IMG4720
IMG4729
IMG4733
IMG4736
IMG4740
IMG4745
IMG4746
IMG4753
IMG4748
IMG4756
IMG4765
IMG4677

news list