Přejít na obsah

VÝZVA K VÝMĚNĚ NEPLATNÝCH DOKLADŮ

V souvislosti s ukončením nouzového stavu, který byl na území České republiky vyhlášen usnesením vlády č. 194 ze dne 12. 3. 2020 z důvodu ohrožení zdraví spojeného s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2, a taktéž v návaznosti na ukončení platnosti stanoviska Ministerstva vnitra ze dne 19. 3. 2020, na jehož základě bylo umožněno občanům po dobu nouzového stavu prokazovat svou totožnost i osobními doklady, jejichž platnost skončila po 1. březnu 2020, si Vás dovolujeme vyzvat k bezodkladné výměně těchto neplatných dokladů.

Informujeme, že Městský úřad Ústí nad Orlicí nemá omezené úřední hodiny.

Tyto záležitosti je možné vyřídit v běžnou provozní dobu:

Pondělí 8:00 – 17:00

Úterý 8:00 – 15:00

Středa 8:00 – 17:00

Čtvrtek 8:00 – 15:00

Pátek 8:00 – 14:30

news list