Přejít na obsah

PODROBNÝ PROGRAM 10. ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Uveřejňujeme podrobný program 10. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, které se bude konat dne 22.6.2020 od 15:00 hodin v Velkém sále Kulturního domu.
 
Program
č. Bod jednání / Předkladatel, Přizváni  
1. Zahájení a schválení programu 10. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
 
2. Připomínky k zápisu z 9. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
 
  Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu města za rok 2019
   
3. FIN/1 - Vyúčtování hospodaření a účetní závěrka města za rok 2019
Předkládá: Ing. Petra Brejšová
Přizvané osoby:
 
  Finanční záležitosti    
4. FIN - Informace vedoucí odboru
Předkládá: Ing. Petra Brejšová
Přílohy:
Informace
 
  Majetkoprávní úkony    
5. MPO/1 - Záměr prodeje části p.p.č. 663/1 v k. ú. Černovír u Ústí nad Orlicí
Předkládá: Bc. Jana Kolomá
Přizvané osoby:
 
6. MPO/2 - Žádost o bezúplatný převod p.p.č. 524/2 v obci Ústí nad Orlicí a k.ú. Knapovec - Státní pozemkový úřad
Předkládá: Bc. Jana Kolomá
Přizvané osoby:
 
7. MPO/3 - Žádost o bezúplatný převod p.p.č. 1626/24 a p.p.č. 1745/2 v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Předkládá: Bc. Jana Kolomá
Přizvané osoby:
 
8. MPO/4 - Záměr prodeje částí p.p.č. 2199/5 a 2199/18 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Bc. Jana Kolomá
Přizvané osoby:
 
9. MPO/5 - Záměr prodeje v k.ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí
Předkládá: Bc. Jana Kolomá
Přizvané osoby:
 
10. MPO/6 - Kupní smlouva - k.ú. Horní Houžovec
Předkládá: Bc. Jana Kolomá
Přizvané osoby:
 
11. MPO/7 - Kupní smlouva - Rieter CZ s.r.o.
Předkládá: Bc. Jana Kolomá
Přizvané osoby:
 
12. MPO/8 - Dodatek č. 1 ke směnné smlouvě - Lidl Česká republika v.o.s.
Předkládá: Bc. Jana Kolomá
Přizvané osoby:
 
  Udělení ocenění Cena města    
13. OŠKCP/1 - Návrh na udělení ocenění Cena města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Ing. Lucie Felgrová
Přizvané osoby:
 
  Dotace z rozpočtu města    
14. OŠKCP/2 - Dotace do oblasti památkové péče pro rok 2020
Předkládá: Ing. Lucie Felgrová
Přizvané osoby:
 
  Změna dopravního značení sídliště Štěpnice
   
15. STA/1 - Změna dopravního značení sídliště Štěpnice
Předkládá: Petr Hájek
Přizvané osoby:
 
  Různé    
16. STA/2 - Informace o plnění Zprostředkovatelské smlouvy uzavřené za účelem prodeje administrativní budovy bývalé Perly 01
Předkládá: Petr Hájek
Přizvané osoby:
 
17. STA - Informace starosty města
Předkládá: Starosta
Přílohy:
Informace
 
18. SMM/1 - Převod členského podílu v bytovém družstvu vztahujícího se k družstevnímu bytu
Předkládá: Ing. Jiří Hruška
Přizvané osoby:
 
19. Korespondence
Předkládá: Starosta
Přílohy:
A. Dostálová - Žádost o přezkoumání dopravního značení v ul. Příčná, č.j. 18736 ze dne 8. 6. 2020
J. Martinec - Návrh na revitalizaci zeleně Na Pláni, č.j. 17129 ze dne 27. 5. 2020
S. Petrášková - Žádost o pokračování podpory Linky Bezpečí z. s., č.j. 14280 ze dne 5. 5. 2020
STOReAGE - Korespondence, č.j. 18077 ze dne 3. 6. 2020
 
20. Zápisy
Předkládá: Starosta
Přílohy:
OV Černovír - 18. 2. 2020
OV Černovír - 7. 4. 2020
OV Kerhartice - 4. 5. 2020
OV Knapovec - 1. 6. 2020
 
21. Závěr
Předkládá: Starosta