Přejít na obsah

PODESÁTÉ ZASEDALO ZASTUPITELSTVO MĚSTA

V pondělí 22. června se v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí konalo 10. zasedání zastupitelstva města ve volebním období 2018 – 2022. Na programu jednání byla informace o hospodaření města za rok 2019, majetkoprávní úkony nebo návrhy na ocenění Cena města za rok 2019.

Hlavním projednávaným bodem byla změna dopravního značení na sídlišti Štěpnice, tedy konkrétně vytvoření nových jednosměrných komunikací, má za cíl zvýšit bezpečnost a plynulost silničního provozu. Navrhovaná úprava se dotkne zásadní změnou ulic Družstevní, Chodská, Korábova, Blažkova, Příčná a části ulice Stavebníků. Stávající obousměrné komunikace na sídlišti Štěpnice nesplňují svojí šířkou parametry umožňující podélné parkování v souladu se zákonem. Parkování vozidel na těchto komunikacích je dlouhodobě tolerováno, ale také oprávněně kritizováno. Díky jednosměrnému provozu bude podélné parkování legalizováno. Ulice Jana a Josefa Kovářů bude řešena v návaznosti na projekt urgentního příjmu Orlickoústecké nemocnice. Rekonstrukce ulice Družstevní je projekčně připravena ve shodě s uvedenou změnou dopravního značení. Součástí stavebních úprav je na této komunikaci realizace samostatného cyklistického pruhu, který bude vyhrazen pro pohyb cyklistů v protisměru. Podobná úprava je připravena v ulici Mazánkova, kde stávající pravostranný chodník ve směru do sídliště bude upraven tak, aby šířkově umožnil vytvořit samostatný, normově akceptovatelný, pruh pro cyklistu.

Zastupitelé po diskuzi s veřejností schválili navrhovanou variantu se záměrem pokračovat v celkovém řešení dopravním situace ulice Polské a zadání zpracování projektové dokumentace včetně budoucího kruhového objezdu na náměstí Svobody.

Starosta města ukončil jednání po 3 hodinách. Další jednání je předběžně plánováno na 21.9.2020.

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva města, včetně záznamu z jednání, bude umístěno na našich webových stránkách.

IMG5357
IMG5353
IMG5358
IMG5360
IMG5363
IMG5367
IMG5372
IMG5378
IMG5380
IMG5386
IMG5391

news list