Přejít na obsah

OMEZENÍ NA SILNICI II/315 - HAVARIJNÍ STAV

Oznamujeme, že z důvodu havarijního stavu na silnici II/315 v úseku Ústí nad Orlicí (křižovatka s místní komunikací k vlakovému nádraží) a městskou částí Kerhartice, kde došlo vlivem přívalových dešťů k narušení části konstrukce vozovky a vlivem dopravy k dalšímu zhoršení stavu, dochází k omezení silničního provozu.
 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, jako zástupce vlastníka silnice, po podrobné prohlídce místa statikem rozhodla o provedení následujících opatření:
 
  1. Silnice II/315 ve směru od Ústí nad Orlicí byla v uvedeném úseku pro veškerou dopravu uzavřena, objízdná trasa vedena po místních komunikacích přes místní část Kerhartice.
  2. Silnice II/315 ve směru od Kerhartic ponechána průjezdná, v havarijním úseku byly osazeny vodící desky, které odklánějí dopravu od narušeného kraje vozovky.
  3. Dopravní značení provedeno dle přiložené situace je schválené Policií ČR.
  4. V pondělí 20.7.2020 bude za účasti statika provedena na místě sonda do podloží komunikace a stanoven další postup.
  5. Předpokládané omezení dopravy s ohledem na provedení nezbytné opravy silnice II/315 do 26.8.2020.
  6. V případě, že nebudou opatření dostačující, bude následně žádáno o případné prodloužení uzavírky.

uzavirka ii 315 0720

news list