Přejít na obsah

OD 1.9. NA ÚŘAD S OCHRANOU DÝCHACÍCH CEST

Ministerstvo zdravotnictví vydalo s účinností od 1. září 2020 pro celé území státu mimořádné opatření č. MZDR 15757/2020-31/MIN/KAN, kterým se zejména zakazuje do odvolání pohyb a pobyt veřejnosti v místnostech, ve kterých vykonávají svou činnost orgány veřejné moci a správní orgány bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének (dále jen "rouška"). Poznámka: Nařízení se vztahuje také na volební místnosti, kde budou voliči rozhodovat o krajských zastupitelstvech.
 

Od zmíněného data tak musí mít občané, kteří vejdou do administrativních budov Městského úřadu Ústí nad Orlicí, opět nasazeny roušky a musí dodržovat další hygienická pravidla, např. rozestupy. U všech vchodů jsou již nyní umístěny stojany s dezinfekcí pro hygienu rukou. Stejně jako v minulosti upřednostňujeme písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním kontaktem, pokud je to možné. K úhradám využívejte přednostně služeb internetového bankovnictví. Variabilní symbol, pod kterým lze platbu provést, Vám sdělí pokladna na tel. čísle +420 465 514 210.

Děkujeme za vaši ohleduplnost k okolí.

Obrázek Obrázek
news list