Přejít na obsah

KNIHOVNA ZAHÁJILA DVĚ NOVÉ VÝSTAVY

Na měsíce září a říjen připravila naše městská knihovna dvě nové výstavy.

První z nich spolupořádaná Knihovnou Václava Havla nazvaná „Samizdat a Edice Expedice, přibližuje prostřednictvím fotografií a dalších dobových dokumentů peripetie vzniku, výroby a distribuce knih zakázaných autorů v Československu v období normalizace. Obecné kulturněhistorické souvislosti fungování nelegálních nakladatelství v 70. a 80. letech minulého století zde bude ilustrovat příběh jedné z klíčových edic – Edice Expedice –, kterou v roce 1975 založil Václav Havel se svými přáteli.

Samizdat v Československu

Československo 70. a 80. let 20. století bylo totalitním státem, ve kterém byla zavedena cenzura veřejně projevovaných názorů. Neexistovala svoboda tisku, bylo zakázáno vydávání tisíců publikací a stovky spisovatelů nesměly psát. Ti, kterým úroveň oficiálního tisku, knižní produkce ani přístup k informacím nebyly lhostejné, se rozhodli sami vydávat díla autorů „na indexu“. Vznikla tak celá řada tzv. samizdatových knih i časopisů. Za jejich výrobu a šíření hrozilo trestní stíhání a uvěznění až na několik let. Přesto v Československu vznikly desítky samizdatových edic. Jedna z nejslavnějších a nejstarších byla Edice Petlice (řídil ji „zakázaný“ spisovatel Ludvík Vaculík), velmi důležitá (s druhým nejvyšším počtem vydaných titulů) byla Edice Expedice.

Edice Expedice

V roce 1975 založili dramatik Václav Havel (1936), filosofka Daňa Horáková (1947) a literární kritik a redaktor Jan Lopatka (1940) samizdatovou knižní Edici Expedici. Publikovala knihy komunistickým režimem zakázaných autorů, tak jako mnoho jiných samizdatových edic v období normalizace. Například Bohumila Hrabala, Ludvíka Vaculíka, Jiřího Koláře, Jiřího Kuběny a Jana Patočky. Václavu Havlovi v EE vycházela díla v prvním vydání. Provoz Expedice fungoval s přestávkami až do revolučního roku 1989 a za téměř patnáctiletého působení v této edici stihlo vyjít 232 titulů.

Zdroj: www.cesky-dialog.net

Druhou výstavou umístěnou v oddělení pro dospělé je sedm historických map.

Podrobné informace o akcí pořádaných v městské knihovně naleznete na webu www.knihovna-uo.cz.

IMG0406
IMG0404
IMG0389
IMG0394
IMG0386
IMG0393
IMG0392
IMG0385
IMG0388
IMG0395
IMG0397
IMG0400
IMG0399
IMG0398
IMG0401

news list