Přejít na obsah

OD ZÁŘÍ VYJÍZDÍ DRUHÁ LINKA MHD

Vážení spoluobčané, před třemi lety, v září 2017, byl v našem městě zahájen provoz Městské hromadné dopravy. Od samého začátku bylo zřejmé, že rozhodnutí města bylo správné, MHD byla okamžitě využívána. Průměrný měsíční počet cestujících se neustále zvyšoval. V prvním roce činil měsíční průměr 5 727 cestujících, ve druhém již 7 563 cestujících a ve třetím 6 849 cestujících s tím, že tento rok zahrnuje statistiku za deset měsíců (září 2019 až červen 2020) a je výrazně ovlivněn omezením dopravy a cestováním vůbec v období nouzového stavu. Celkem za tři uplynulé roky přepravila MHD téměř 230 tisíc cestujících. Roční výdaje z rozpočtu města na zajištění provozu jedné linky MHD představovaly po odečtu příjmu z jízdného více jak 2 miliony korun.

Na začátku letošního roku byla ve vedení města zahájena diskuse o rozšíření stávající MHD o druhou linku. Hlavním cílem je zatraktivnit a vylepšit dosavadní službu. Shoda nad záměrem rozšířit provoz MHD byla nalezena velice rychle. Jednak s odkazem na využívání této veřejné služby občany a podruhé s odkazem na koaliční Programové prohlášení pro volební období 2018-2022. Od září 2020 tedy budou provoz MHD v Ústí nad Orlicí zajišťovat dva autobusy. Dopravce předložil nový jízdní řád, který vychází ze zrcadlového modelu dvou linek. Optimalizována je především trasa na Duklu při zachování celkové návaznosti na vlakové spoje. Samozřejmě je při optimalizaci jízdního řádu brán zřetel na vytíženost jednotlivých spojů. Očekávané roční náklady města jsou odhadovány po odpočtu příjmu z jízdného na 4,5 milionu korun. Jízdní řád může být na základě vyhodnocení čtvrtletně upravován, tedy v prosinci, březnu, červnu a září.

Více informací včetně ceníku a jízdního řádu naleznete na našem webu v záložce MHD.

IMG 8198

news list