Přejít na obsah

PODESÁTÉ POŘÁDÁME ZÁŽITKOVÝ TÁBOR

Odbor sociálních služeb Městského úřadu Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Městskou policií pořádá již 10. ročník zážitkového pobytu pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí ve věku od 9 do 15 let.

Hlavním účelem této akce je rozvoj osobnosti dítěte po stránce psychologické, pedagogické a sociální. Z tohoto důvodu jsou do programu zařazeny aktivity podporující spolupráci, rozvoj sebezkušenostních a sociálních dovedností, zručnosti, ale i vědomostí.

Letos je pro děti připraven bohatý program a nechybí například celodenní výlet, spousta her, soutěží a v neposlední řadě celotáborová hra, která účastníky vtáhne do prostředí her a kouzel Harryho Pottera. V tomto duchu si děti vytvořily také kouzelnické hůlky a ozdobily trička. Program tradičně doplňují také ukázky první pomoci a prohlédnout si také mohli loď a vybavení vodní záchranné služby Pastviny.

Zážitkový pobyt se letos přesunul do nového prostředí, na Pastvinskou přehradu. Celá akce je hrazena z rozpočtu Města Ústí nad Orlicí.

IMG1353
IMG1359
IMG1364
IMG1377
IMG1390
IMG1412
IMG1397
IMG1408
IMG1401
IMG1416
IMG1425
IMG1426
IMG1431
IMG1434
IMG1438
IMG1443
IMG1446
IMG1447
IMG1451
IMG1450

news list