Přejít na obsah

V MUZEU POKŘTILI NOVOU KNIHU

V Hernychově vile v Ústí nad Orlicí se ve středu 16. září uskutečnil křest nové knihy s názvem „Co roztáčel vítr“. Trochu tajemný titul objasňuje její podnázev „Historie a současnost větrných mlýnů, mlýnků a čerpadel“. Autoři Jan Doubek a Břetislav Koč, kterým sekundoval i ředitel našeho městského muzea Radim Urbánek.

Čtenáře možná překvapí, že se na našem území dochovalo téměř 200 větrných mlýnů, mlýnků, nebo čerpadel. Jaký je mezi nimi rozdíl? Kromě velkých větrných mlýnů dřevěných a zděných, které známe z filmů a pohádek, se ve Slezsku dochovaly mlýnky vypadající jako malé kolny opatřené na střeše turbínou. Větrná čerpadla vzdáleně připomínající kovové anténní stožáry šetřila lidem práci při zajištění potřebného množství vody pro hospodářství a domácnost.

Zároveň právě vítr zapříčinil, že většina větrných mlynářů neměla tak dobré ekonomické postavení, jako mlynáři vodní. Vodní toky jsou totiž mnohem stálejší a především silnější, než proudění vzduchu. I tyto informace naleznete na celkem 340 stranách knihy.

„Poprvé je téma větrných mlýnů a čerpadel zpracováno takto komplexně. Zásadní zásluhu na tom má Jan Doubek, který se větrnými mlýny zabývá více jak čtyři desítky let“, uvádí jeden z autorů a zároveň organizátor křtu Radim Urbánek. Se svými kolegy Janem Doubkem a Břetislavem Kočem popsali ve 20 kapitolách téměř 300 dochovaných i zaniklých větrných zařízení, jejich vývoj, konstrukci, funkci, názvosloví, způsob mletí, stavební podobu, ale i historické souvislosti a způsoby jejich opravy a konzervace.

Součástí knihy je mimo jiné i přehledný slovník, který například vysvětluje kdo, nebo co je to „drak“, „korčák“, „peření“, „val“, „žejbro“, anebo třeba „lub“. Že je vám poslední slovo povědomé? „Ano, ustálené slovní spojení „mít za lubem“ skutečně pochází z mlynářského prostředí. Za lubem – bedněním kolem mlecích kamenů – vždy zbyla trocha mouky, kterou si mohl vykutálený mlynář na úkor zákazníka ponechat“, vysvětluje Jan Doubek.

Více informací o akcích konaných v městském muzeu naleznete na webu https://www.muzeum-uo.cz/.

IMG1477
IMG1471
IMG1455
IMG1456
IMG1458
IMG1460
IMG1461
IMG1472
IMG1474
IMG1476

news list