Přejít na obsah

KONALO SE SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ OCENĚNÍ MĚSTA

Poslední zářijovou středu se v Roškotově divadle uskutečnil slavnostní večer města Ústí nad Orlicí spojený s předáváním ocenění. Ceny všem oceněným předal starosta města Petr Hájek společně s místostarosty Jiřím Preclíkem, Pavlem Svatošem a Matoušem Pořickým. Slavnostním večerem provázel Martin Lamplot a o hudební program se postarala vokální skupina SKETY.

Ocenění Počin roku za rok 2019 bylo v roce 2020 uděleno Marii Balcarové za reprezentaci Základní umělecké školy Jaroslava Kociana a města Ústí nad Orlicí na 10. ročníku prestižní soutěže ve hře na klasickou kytaru „PRAGuitarra Clásica 2019“ pro mládež do 18 let, kde získala titul absolutní vítěz soutěže.

Cena starosty města v roce 2020 byla udělena:

Olině Tomanové za veřejnou dobrovolnou činnost ve prospěch seniorů

Haně Lehnfeldové za dlouholetou aktivní a obětavou spolkovou práci, zejména pak za více jak 40tiletou činnost ve spolku Českého červeného kříže

Aleně Jankové za dlouholetou činnost v oblasti kultury, zejména pak za projekt „Zapomenuté Oustí“

Ivanu Špinlerovi za dlouholetou a příkladnou činnost ve sboru dobrovolných hasičů, zejména pak za více jak 15 let ve funkci velitele zásahové jednotky

Cena města Ústí nad Orlicí v roce 2020 byla udělena Doc. Ing. Josefu Ripkovi, CSc., in memoriam, za celoživotní přínos v oblasti technologie rotorového předení.

Mimořádná Cena starosty města v roce 2020 byla udělena jako poděkování těmto symbolickým zástupcům, kteří nezištně a dobrovolně pomáhali a šířili pozitivní energii v době nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s koronavirovou pandemií:

veřejné facebookové skupině Pomáhejme si na Orlickoústecku (Nele Kubasové a Šárce Vávrové)

Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí

KORONOVANCE učitelské kapele ZUŠ Jaroslava Kociana Ústí nad Orlicí (Lindě Gregarové, Lence Lipenské, Zuzaně Jeníkové a Martinu Hrnčířovi)

Janě Březinové zdravotnici, která nebere svoji profesi jako práci, ale jako poslání

IMG3428
IMG3446
IMG3421
IMG3427
IMG3450
IMG3432
IMG3456
IMG3433
IMG3460
IMG3462
IMG3464
IMG3469
IMG3471
IMG34991
IMG3505
IMG3475
IMG3478
IMG3508
IMG3512
IMG3480
IMG3592
IMG3484
IMG3521
IMG3524
IMG3486
IMG3489
IMG3529
IMG3533
IMG3537
IMG3540
IMG3547
IMG3544
IMG3550
IMG3551
IMG3553
IMG3559
IMG3593
IMG3565
IMG3573
IMG3579
IMG3587
IMG3597
IMG3600

news list