Přejít na obsah

STAROSTY OBCÍ ŠKOLILI V HAVARIJNÍM A KRIZOVÉM PLÁNOVÁNÍ

Ve čtvrtek 21. května se v rámci kraje uskutečnilo na Územním odboru HZS Pardubického kraje v Ústí nad Orlicí poslední plánované školení starostů obcí Lanškrounska, Českotřebovska a Ústeckoorlicka. Příprava je pravidelně organizována na počátku každého volebního období pro všechny starosty obcí Pardubického kraje.   Úvod do problematiky v oblasti havarijního a krizového plánování zabezpečili zástupci Pardubického kraje. Seznámení s právním rámcem nejen v oblasti havarijního a krizového řízení, ale i o úkonech v oblasti povodňových situacích. Většinu přednášek zabezpečili příslušníci HZS. Své zastoupení měli i další složky IZS - PČR, ZZS a AČR. Cílem školení bylo seznámení starostů s danou problematikou, objasnění základních pojmů a seznámení se systémem činností při řešení mimořádných událostí. Každý z přítomných starostů si na závěr odnesl podkladové materiály a připravené vzory potřebných dokumentů. Bez patřičných znalostí, vzájemné provázanosti a komplexního přehledu je velmi složité orientovat se v množství zákonných norem a předpisů.  
news list