Přejít na obsah

ZAČALA ŠKOLENÍ DOBROVOLNÍKŮ PRO SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ

Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Vyšší odbornou školou a Střední školou zdravotnickou a sociální v Ústí nad Orlicí zahájil kurzy pro dobrovolníky z řad veřejnosti, kteří po absolvování kurzu mohou působit jako pomocný personál ve zdravotnických a sociálních zařízeních. 

Základem úspěšného fungování lůžkových zdravotnických a sociálních zařízení je právě dostatek personálu. V současnosti však může nastat situace, kdy množství nemocných vyžadujících péči může převýšit kapacitu systému danou jeho personálními možnostmi. Zvýšené nároky na profesionální personál však lze za výjimečných okolností zvládnout doplněním o poučené laiky, kteří v roli pomocného personálu umožní profesionálům věnovat se více nemocným nebo načerpat síly do další služby. 

Příprava takového personálu, který pomůže pečovat o nemocné, je jedním z tradičních úkolů Červeného kříže. Proto Český červený kříž zahajuje pořádání jednodenních kurzů, v nichž se uchazeči seznámí s jednoduchými základy péče o nemocného na lůžku od obstarání osobní hygieny, přes podávání stravy až po komunikaci s nemocným. Získané dovednosti mohou v případě potřeby být využity těmito dobrovolníky či brigádníky v nemocnicích, sociálních zařízení nebo prostě i doma při péči o blízké. To všem pomůže odlehčit v případě potřeby zdravotnickému systému. 

Podrobné informace, podmínky přijetí do kurzu a samozřejmě i přihlášení do kurzu najdou zájemci na www.zvladnemeto.cervenykriz.eu. Máte-li zájem pomáhat pečovat o druhé, navštivte stránky Červeného kříže a přihlaste se do kurzu.

IMG4134
IMG4132
IMG4135
IMG4141
IMG4143
IMG4145
IMG4147
IMG4161
IMG4153
IMG4165
IMG4170
IMG4173

news list