Přejít na obsah

PRVNÍ ETAPA OPRAVY PRŮČELÍ KOSTELA DOKONČENA

Na přelomu října a listopadu došlo k dokončení první etapy opravy průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí. Jednalo se o restaurování čtyř soch, které byly značně poškozené a staticky narušené, a dále opravu kamenných prvků a fasády v horní části věže.

Po otryskání kamenných prvků z horní části kostela došlo k jejímu obmytí a očištění od různých mechů a řas. Dále byl postupně doplňován chybějící kámen a opravovány spáry. Poslední fází byla impregnace a barevné tónování oprav. Došlo také na opravu omítek věže i předních částí kostela. Nejsložitější částí letošní etapy bylo restaurování čtyř soch na průčelí kostela. Jedná se o sochy sv. Petra, kde byla kromě drobných oprav vyměněna celá dlaň držící klíč. U sochy sv. Pavla došlo ke zpevnění celého obličeje a opravě knihy, která byla z části nahrazena novým kusem. Alegorická socha Víry prošla běžným restaurováním. Nejnáročnější opravou prošla alegorická socha Naděje, u které bylo potřeba vyměnit spodní část nohou a velký zásah bylo nutné udělat na kotvě.

První etapa byla hrazena z dotace Ministerstva kultury, Pardubického kraje, Města Ústí nad Orlicí a Římskokatolické farnosti ve výši 2,6 milionu korun.

Dle vývoje dotačních titulů na rok 2021 bude pokračováno v opravě průčelí, jejíž dokončení je v plánu v roce 2022.

V tuto chvíli je již také znovu otevřen průchod do parku i z levé strany kostela. 

Still110700000
DJI0014
DJI0004
DJI0007
DJI0009
DJI0020
DJI0023
DJI0027

news list