Přejít na obsah

S VEDENÍM MĚSTA ŽIVĚ DISKUTOVALA VEŘEJNOST

Tradiční jarní setkání vedení města Ústí nad Orlicí s veřejností se v Malé scéně uskutečnilo ve středu 20. května. Dozvědět se nové informace, zeptat se k dané problematice a pobesedovat se starostou města Petrem Hájkem a místostarosty Jiřím Preclíkem, Michalem Kokulou a Matoušem Pořickým, přišlo na 6 desítek občanů. Živě se zde diskutovalo nad řadou témat.   Vybíráme některá z nich:   ZELEŇ VĚ MĚSTĚ Plán náhradní výsadby zeleně ve městě, která probíhá v těchto týdnech (za zeleň vykácenou v rámci stavby koridoru) je podle slov starosty Hájka pevně daná projektem stavby koridoru a město nemá možnost do ní zasahovat. O obnově zeleně na území města informujeme podrobně na našem webu ZDE.   STAVBA ŽELEZNIČNÍHO KORIDORU A HISTORICKÁ BUDOVA Dle informací byla historická budova ústeckého nádraží zakonzervována a dále bude ze strany vlastníka tedy Českých drah bez dalších investic. Město Ústí nad Orlicí, jak již bylo mnohokrát zmiňováno,  budovu převzít nechce jelikož prioritou je řešení areálu bývalé Perly v centru města.   PERLA 17. června bude v Malé scéně veřejnosti prezentován nový Regulační plán území Perly a plán investic, který bude následně schvalován zastupitelstvem města. Dále se připravuje dotazník pro podnikatele , ve kterém budou moci specifikovat své případné požadavky na podnikatelské záměry v Perle pro jasnější přehled požadavků na území.   DOPRAVA VE MĚSTĚ Autobusové nádraží město nemá záměr vytlačovat z centra, ale ze třeba snížit zátěž a hluk způsobovaný autobusovou dopravou odkloněním této dopravy z ulic Čs Armády a Lochamnova. Do budoucna by mohlo být autobusové nádraží v centru určené pouze jako zastávka dálkových spojů bez delšího stání autobusů. V návaznosti na tuto problematiku začíná město otevírat možnost zřízení městské hromadné dopravy nízkokapacitními prostředky (mikrobusy, minibusy). Na podzim tohoto roku se chystá rozsáhlý průzkum potřeb obyvatel na MHD.   ZPŘÍSTUPNĚNÍ FARNÍ ZAHRADY Diskutována byla také otázka realizace projektu zpřístupnění farní zahrady a centra města s parkem pod Roškotovým divadlem. Město v minulém roce žádalo u dotace z tzv. Norských fondů. Příspěvek na projekt v hodnotě 20 milionů korun se nepodařilo získat a proto musel být projekt upraven a snížen jeho rozsah a rozpočet na 8 milionů korun. Letos je podpořen z rozpočtu města 2 miliony korun. V letošním roce se bude město snažit získat jiné prostředky z fondů EU a to prostřednictvím česko-polského projektu s partnerskou Bystřicí Kladskou. Ať při realizaci levnější nebo dražší varianty, měla by být stavba hotova do jara 2018.    
news list