Přejít na obsah

POZVÁNKA NA 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Zveme Vás na 12. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí v pondělí 7. prosince 2020 od 15:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu Ústí nad Orlicí, Smetanova č. p. 510.
 
Navržený program:
 

1. Revitalizace parku u Roškotova divadla (prezentace záměruměsta)

2. Finanční záležitosti

a) Rozpočtové provizorium na rok 2021

3. Majetkoprávní úkony

4. Návrh na pořízení změny územního plánu Ústí nad Orlicí

5. Různé

news list