Přejít na obsah

ZASEDALO POSLEDNÍ LETOŠNÍ ZASTUPITELSTVO

V pondělí 7. prosince se v Kulturním domě uskutečnilo 12. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí. Na samém začátku jednání byla představena dokončená architektonická studie Revitalizace parku u Roškotova divadla, kterou zastupitelé vzali na vědomí. Nyní bude následovat příprava dokumentace v rozsahu územního řízení.

Následovalo schválení poskytnutí daru Nadačnímu fondu ZELENÉ OUSTÍ ve výši 3 miliony korun. Tato částka odpovídá částce za prodej pozemku společnosti LIDL.  Prostředky Nadačního fondu ZELENÉ OUSTÍ jsou určeny na ochranu, údržbu a rozvoj veřejné zeleně na území města Ústí nad Orlicí.

Pokračovalo projednávání dalších finančních záležitostí včetně schválení rozpočtového provizoria, podle kterého bude město hospodařit do únorového schválení rozpočtu města pro rok 2021.

V rámci jednání byly schvalovány majetkoprávní úkony nebo návrhy na pořízení změn územního plánu Ústí nad Orlicí v podání stavebního úřadu a další problematiky.

Usnesení ke všem projednávaným bodům naleznete v nejbližších dnech na našem webu.

Následující zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí je předběžně plánováno na začátek února 2021.

IMG4781
IMG4784
IMG4788
IMG4792
IMG4798
IMG4804
IMG4813
IMG4807
IMG4815

news list